Hopp til hovedinnhold

Direktoratet for e-helse blir en del av Helsedirektoratet

Fra 01.01.2024 er vi en del av Helsedirektoratet. Frem til juni vil vi jobbe med å overføre innholdet på denne siden til helsedirektoratet.no. Les mer om sammenslåingen her.

Nasjonal e-helseportefølje

Nasjonal e-helseportefølje består av digitaliseringstiltak av nasjonal betydning.

Nasjonal e-helseportefølje er etablert som en del av den nasjonale rådsmodellen for e-helse. Porteføljen skal bidra til tett samarbeid i helse- og omsorgssektoren om felles mål og planer.

Les mer om Nasjonal e-helseportefølje.