Hopp til hovedinnhold

Direktoratet for e-helse blir en del av Helsedirektoratet

Fra 01.01.2024 er vi en del av Helsedirektoratet. Frem til juni vil vi jobbe med å overføre innholdet på denne siden til helsedirektoratet.no. Les mer om sammenslåingen her.

Regelverk

Denne siden gir oversikt over relevant regelverk. Her finner du innhold som gir støtte og veiledning.

Juridisk arbeid i digitaliseringsprosjekter

Prosesstøtten er relevant for virksomheter og personer som jobber med digitaliseringsprosjekter hvor det utvikles løsninger som involverer behandling, inkludert deling av helseopplysninger.

Webinar om Juridisk arbeid i digitaliseringsprosjekter

Birgitte Jensen Egset, divisjonsdirektør regelverk i Direktoratet for e-helse om juridisk arbeid i digitaliseringsprosjekter

Internasjonalt

Internasjonaliseringen har gjort at internasjonale konvensjoner og andre internasjonale forpliktelser øver stadig større innflytelse på nasjonal lovgivning. For regelverk som gjelder behandling av personopplysninger, herunder helseopplysninger, er Norge blant annet forpliktet til å følge Menneskerettskonvensjonen og EUs personvernforordning.