Hopp til hovedinnhold

Direktoratet for e-helse blir en del av Helsedirektoratet

Fra 01.01.2024 er vi en del av Helsedirektoratet. Frem til juni vil vi jobbe med å overføre innholdet på denne siden til helsedirektoratet.no. Les mer om sammenslåingen her.

Reguleringsplan for e-helse

Reguleringsplanen er en helhetlig og sammenhengende oversikt over krav og anbefalinger som gjelder for utvalgte områder ved samhandling.

Dette er reguleringsplanen

Reguleringsplanen består av informasjonsmodeller, kodeverk og terminologi, krav og prinsipper, standarder og juridiske rammer. Dette er krav og anbefalinger de som utvikler eller tilrettelegger for bruk av e-helseløsninger må forholde seg til.

Aktører som samarbeider om god helsehjelp

Innbyggere og helsepersonell har behov for å samhandle, for å yte god helsehjelp. Gjennom informasjonstjenester kan vi samle informasjonsbehov innenfor et område – som eksempelvis kritisk informasjon, pasientenes prøvesvar, journaldokumenter og legemidler. Aktører fra helse- og omsorgssektoren, som sykehus, fastleger, FHI, NAV, Helsedirektoratet, samt ulike løsningsleverandører, samarbeider med hverandre ved hjelp av informasjonstjenestene.

Samhandling på tvers av ulike IKT-systemer

Nasjonale e-helseløsninger og samhandlingskomponenter gjør at vi kan utveksle og dele informasjon på tvers av ulike IKT-systemer. Eksempler på nasjonale e-helseløsninger er eResept, Kjernejournal og HelseNorge. Samhandlingskomponentene er selve løsningene, som for eksempel KS Fiks.