Hopp til hovedinnhold

E-helsetrender

Direktoratet for e-helse blir en del av Helsedirektoratet

Fra 01.01.2024 er vi en del av Helsedirektoratet. Frem til juni vil vi jobbe med å overføre innholdet på denne siden til helsedirektoratet.no. Les mer om sammenslåingen her.

Helse-Norge skal bli enklere. Derfor må vi følge med på trendene som driver digitaliseringen framover.

Utviklingstrekk – et verktøy for diskusjon og refleksjon om fremtiden

Utviklingstrekk 2023 består av fem trender. Trendene kan brukes som et verktøy for diskusjon og refleksjon om fremtiden.

Les Utviklingstrekk 2023

Nasjonal e-helsemonitor

Ved hjelp av nøkkeltall skal Nasjonal e-helsemonitor sikre et godt kunnskapsgrunnlag om bruk og effekter av IKT i helse- og omsorgssektoren. 

Gå til Nasjonal e-helsemonitor
Ønsker seg mer
1 av 3 ønsker seg flere digitale helsetjenester enn de har tilgang til i dag
Video
7 av 10 som har benyttet videokonsultasjon med fastlege eller privat allmennlege er fornøyd med tjenesten
Innbyggernes tilfredshet 58 % er fornøyd med de digitale helsetjenestene i Norge

Innbyggerundersøkelsen om e-helse

Direktoratet for e-helse har siden 2019 gjennomført årlige kartlegginger av innbyggernes bruk av, holdninger til og tilfredshet med digitale helsetjenester.

Les rapportene

Helsepersonellundersøkelsen om e-helse

Direktoratet for e-helse gjennomfører årlige kartlegginger av helsepersonells bruk av, holdninger til og tilfredshet med digitale helsetjenester.

Les rapportene
Enklere arbeidshverdag
6 av 10 helsepersonell opplever at helheten av digital støtte bidrar til en enklere arbeidshverdag
Helsepersonells tilfredshet
52 % helsepersonell som alt i alt er fornøyd med de digitale helsetjenestene i Norge
Økende krav til ferdigheter 85 % av helsepersonell opplever at det stilles økende krav til IKT-ferdigheter i arbeidet

Møter pasientene på video

Slik jobber psykolog Kaja Asbjørnsen Betin og kollegaene ved Lovisenberg Diakonale Sykehus med digital behandling av pasienter.

Tryggere helseapper

Sammen med Helsedirektoratet og Norsk Helsenett har Direktoratet for e-helse sett på hvordan man kan fremme utvikling og bruk av apper og mobil helseteknologi med god kvalitet.

Målet er at innbyggerne i Norge kan ta en mer aktiv rolle i håndtering av egen helse ved bruk av digitale helseverktøy.

Les rapporten

Vil du ha siste nytt fra oss?

Skriv inn en gyldig e postadresse