Hopp til hovedinnhold

Direktoratet for e-helse blir en del av Helsedirektoratet

Fra 01.01.2024 er vi en del av Helsedirektoratet. Frem til juni vil vi jobbe med å overføre innholdet på denne siden til helsedirektoratet.no. Les mer om sammenslåingen her.

Veikart for nasjonal e-helsestrategi

Veikartet gir oversikt over aktiviteter som er viktig for realisering av målene i ehelsestrategien. Aktivitetene foregår eller er planlagt nasjonalt, regionalt og i kommunene i helse- og omsorgssektoren. Aktivitene er strukturert etter hvilke mål og deretter hvilke delmål de støtter mest opp under.

Strategimål og delmål

Delmålene bidrar til hvert av målene i nasjonal e-helsestrategi. Se veikart som viser aktivitetene innenfor hvert delmål.

Mål 1: Aktiv medvirkning i egen og næres helse

Mål 2: Enklere arbeidshverdag

Mål 3: Helsedata til fornying og forbedring

Mål 4: Tilgjengelig informasjon og styrket samhandling

Mål 5: Samarbeid og virkemidler som styrker gjennomføringskraft

Eier

Eier er de virksomhetene som er overordnet ansvarlig for å gjennomføre aktiviteten, enten det er å utvikle, tilpasse eller innføre i organisasjonen.  Se veikart for leveranser og aktiviteter for disse virksomhetene.

Brukergrupper

Brukergrupper er bestemte grupper av personer eller organisasjoner som bruker tjenester eller systemer, som for eksempel fastleger. Se veikart basert på brukergruppen aktivitetene gjelder.

Om veikartet

Veikartet skal bidra til tett samarbeid i helse- og omsorgssektoren.