Hopp til hovedinnhold

Direktoratet for e-helse blir en del av Helsedirektoratet

Fra 01.01.2024 er vi en del av Helsedirektoratet. Frem til juni vil vi jobbe med å overføre innholdet på denne siden til helsedirektoratet.no. Les mer om sammenslåingen her.

Standardisering

E-helsestandarder er nødvendige for å sikre gode, sammenhengende pasientforløp. I Norge satser vi på økt bruk av internasjonale standarder.

Om standardisering

Standarder forenkler digitalisering av arbeidsprosesser i helsevesenet og er en forutsetning for å sikre god sammenheng i pasientforløp.

Mer om standardisering