Hopp til hovedinnhold

Direktoratet for e-helse blir en del av Helsedirektoratet

Fra 01.01.2024 er vi en del av Helsedirektoratet. Frem til juni vil vi jobbe med å overføre innholdet på denne siden til helsedirektoratet.no. Les mer om sammenslåingen her.

Direktoratets høringer og våre høringsuttalelser

Oversikt over Direktoratet for e-helses høringer og avgitte høringsuttalelser.

Direktoratets høringer

HøringStatus
Svarrapport: Medisinsk genetikk v1.4Frist: 14. desember 2023
Målarkitektur for datadeling i digital hjemmeoppfølgingFrist: 29. sept. 2023

Bruk av direkte identifiserbare helseopplysninger til utvikling og testing av behandlingsrettede helseregistre

Frist: 22. sept. 2023

Nasjonal informasjonsmodell for overfølsomhetsreaksjoner

Frist: 15. sept. 2023

Apper for helse og velvære – Kvalitet og pålitelighet (SN-CEN TS/ISO 82304-2:2021) og Veileder for kvalitetssikring av ikke-medisinske helseapper

Frist: 15. sept. 2023
Legemiddelgrunndata - analyse av behov og omfangFrist: 14. februar 2023
Forslag til vedlegg til forskrift om nasjonal løsning for tilgjengeliggjøring av helsedataFrist: 8. februar 2023
Plan for digitalisering på legemiddelområdetFerdig behandlet

Nasjonal e-helsestrategi for helse- og omsorgssektoren

Ferdig behandlet
Innspill til kommende stortingsmelding om helseberedskap – tema: Digital sikkerhetFerdig behandlet
Prinsipper for bruk av markedet på e-helseområdetFerdig behandlet
Nasjonal styringsmodell for e-helseFerdig behandlet

Vurdering av prinsipper for kobling mellom Helsenorge og andre løsninger i markedet

Ferdig behandlet
Veileder om internasjonale standarder for legemiddelinformasjonFerdig behandlet

Ny veileder: Mal for personvernkonsekvensvurdering (DPIA) med veiledning til utfylling

Ferdig behandlet
Endring av status på tekniske spesifikasjoner til anbefalte standarderFerdig behandlet
Bruk av standarden Tilbakemelding om feil i mottatt meldingFerdig behandlet
Nasjonal spesifikasjon for metadata om helsedataFerdig behandlet
Produksjon av arkivuttrekk til Norsk helsearkivFerdig behandlet
Høring: Vil du gi innspill til den nye versjonen av Normen?Ferdig behandlet

Standard for tjenestebasert adressering del 3: Tjenestetyper

Ferdig behandlet

Tilbakemelding på henvisning

Ferdig behandlet

Forslag til standard for kortfattet pasientrettet legemiddelinformasjon

Ferdig behandlet

Høringsuttalelser 2023

Høringsuttalelser 2022

HøringFristDirektoratets høringssvar
Høring - forskrift om nasjonal løsning for tilgjengeliggjøring av helsedata02.12.2022

Høringssvar fra Direktoratet for e-helse - forskrift om nasjonal løsning for tilgjengeliggjøring av helsedata (PDF)

Høring - Referansearkitektur for deling av data i høyere utdanning og forskning31.10.2022Høringssvar fra Direktoratet for e-helse - Referansearkitektur for deling av data i høyere utdanning og forskning med vedlegg (PDF)

Høring - Endringer i forskrift om standarder og nasjonale e-helseløsninger (økning i betalingen for nasjonale e-helseløsninger mv.)

26.10.2022Høringsuttalelse fra Direktoratet for e-helse - Endringer i forskrift om standarder og nasjonale e-helseløsninger (økning i betalingen for nasjonale e-helseløsninger mv.) (PDF)
Høring: Helse Sør-Øst regional utviklingsplan 204030.09.2022Høringsuttalelse fra Direktoratet for e-helse - forslag til regional utviklingsplan 2040 (PDF)

Høring: Nasjonale faglige råd for digital hjemmeoppfølging

01.09.2022Høringsuttalelse fra Direktoratet for e-helse - nasjonale faglige råd for digital hjemmeoppfølging (PDF)
Høring - utkast til ny strategi for eID i offentlig sektor22.08.2022Høringsuttalelse fra Direktoratet for e-helse - utkast til ny strategi for eID i offentlig sektor (PDF)
Høring: Veileder til forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler mm.14.08.2022Høringsinnspill fra Direktoratet for e-helse - Nasjonal veileder for forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler mm. (PDF)
Høring - gjennomføring av direktiv (EU) 2019/1024 om åpne data og viderebruk av informasjon i offentlig sektor.05.07.2022

Høringsuttalelse fra Direktoratet for e-helse til høring gjennomføring i norsk rett av direktiv (EU) 2019/1024 om åpne data og viderebruk av informasjon fra offentlig sektor (PDF)

Høring: Et nasjonalt løft for informasjonssikkerhet i offentlig forvaltning22.06.2022Høringsuttalelse fra Direktoratet for e-helse - Et nasjonalt løft for informasjonssikkerhet i offentlig forvaltning (PDF)

Høring om endringer i sikkerhetsloven (eierskap mv.)

10.01.2022Høringsuttalelser fra Direktoratet for e-helse forslag om endringer i sikkerhetsloven med vedlegg (PDF)

Høringsuttalelser 2021

Høringsuttalelser 2020

Leter du etter eldre høringssvar?

Ta kontakt med Jon-Torgeir Lunke.