Hopp til hovedinnhold

Direktoratet for e-helse blir en del av Helsedirektoratet

Fra 01.01.2024 er vi en del av Helsedirektoratet. Frem til juni vil vi jobbe med å overføre innholdet på denne siden til helsedirektoratet.no. Les mer om sammenslåingen her.

Reguleringsplan for e-helse gir bedre oversikt over krav og anbefalinger

– Reguleringsplanen gjør det enklere å få oversikt over krav og anbefalinger for digitalisering i helse- og omsorgssektoren, sier Erik Hedlund, avdelingsdirektør for arkitektur i Direktoratet for e-helse.

En kommunal reguleringsplan beskriver hva et område kan brukes til og hva som eventuelt kan bygges der. På samme måte har vi laget en reguleringsplan for e-helse som viser krav og anbefalinger for digital samhandling på utvalgte områder.

– Ofte ligger informasjonen spredt på forskjellige nettsider og det kan være utfordrende å finne frem til all nødvendig informasjon. Reguleringsplanen inneholder ikke nye krav og anbefalinger, men samler og synliggjør det som allerede finnes, sier Hedlund.

Reguleringsplanen samler alt på et sted

I første omgang inneholder reguleringsplanen krav og anbefalinger på to områder; innsyn i journaldokumenter og kritisk informasjon. Her får du oversikt over juridiske rammer, retningslinjer og veiledere, samt standarder, IKT-arkitektur, kodeverk og terminologi. Alt samlet på ett sted.

Reguleringsplanen gir også oversikt over tilgjengelige samhandlingskomponenter og nasjonale e-helseløsninger. Dette er løsninger som støtter utveksling og deling av informasjon mellom ulike IKT-systemer.

Frank Furnes jobber som prosjektleder i Helse Vest IKT.  Han tok selv kontakt med direktoratet om reguleringsplanen og sier dette:

– Da jeg skulle starte med et prosjekt for dokumentdeling gjennom Kjernejournal, syntes jeg det var vanskelig å få oversikt over hvilke krav som gjaldt. Informasjonen var fragmentert og lite oversiktlig. I reguleringsplan for e-helse er all informasjon samlet på ett sted. Jeg får raskt oversikt over både tekniske og juridiske krav jeg må forholde meg til, og dette er meget nyttig.

Reguleringsplanen illustrert
Reguleringsplanen er en helhetlig og sammenhengende oversikt over krav og anbefalinger som gjelder for utvalgte områder ved samhandling.

Basert på brukernes behov

– Det er viktig for oss at dette arbeidet gir verdi for brukerne. Derfor har vi valgt en stegvis tilnærming, med brukertesting underveis. På denne måten treffer vi best på brukernes behov.

Gjennom brukertestingen får vi innspill fra brukerne om hva de leter etter og hvordan de ønsker å se informasjonen. Vi bruker denne innsikten i utviklingsarbeidet slik at vi fortløpende får forbedret produktet.

– Vi skal jobbe videre med å utvikle løsningen. Det innebærer både bedre funksjonalitet og få nye områder inn i reguleringsplanen. Vi ønsker å fortsette å jobbe med brukertester og er derfor interessert i å komme i kontakt med personer som kunne tenke seg å delta i slike tester, sier Hedlund til slutt.

Kunne du tenke deg å delta i brukertest? Eller har du innspill eller ønsker mer informasjon om arbeidet med reguleringsplanen? Da kan du ta kontakt med Erik Hedlund direkte.