Hopp til hovedinnhold

Direktoratet for e-helse blir en del av Helsedirektoratet

Fra 01.01.2024 er vi en del av Helsedirektoratet. Frem til juni vil vi jobbe med å overføre innholdet på denne siden til helsedirektoratet.no. Les mer om sammenslåingen her.

Ledige stillinger

Her finner du våre ledige stillinger.

Ønsker du å jobbe i Direktoratet for e-helse?

Her finner du oversikt over alle ledige stillinger i Direktoratet for e-helse (webcruiter.com).

Direktoratet for e-helse er nasjonal myndighet på e-helseområdet. Vi realiserer og forvalter nasjonale løsninger som forbedrer og forenkler helse- og omsorgssektoren. Direktoratet skal bidra til felles innsats og nasjonal styring av IKT-utviklingen i sektoren. Vi jobber for et enklere helse-Norge.

Alle våre ledige stillinger utlyses eksternt. Vi kan derfor ikke ta i mot åpne søknader.

Du har mulighet til å abonnere på våre ledige stillinger i Webcruiter. Hvis du har registrert egen CV i Webcruiter, kan du velge å få ledige stillinger tilsendt på e-post.

Dersom du har spørsmål om Webcruiter: ta kontakt med Webcruiter support (webcruiter.com) eller les i brukerveiledningen (webcruiter.com).

Dersom du har spørsmål til HR i Direktoratet for e-helse: send en e-post til rekruttering@ehelse.no.