Hopp til hovedinnhold

Direktoratet for e-helse blir en del av Helsedirektoratet

Fra 01.01.2024 er vi en del av Helsedirektoratet. Frem til juni vil vi jobbe med å overføre innholdet på denne siden til helsedirektoratet.no. Les mer om sammenslåingen her.

Plan for digitalisering på legemiddelområdet skal bidra til økt samhandling og koordinering

Direktoratet for e-helse har sammen med mange av aktørene i helse- og omsorgssektoren utarbeidet en plan som skal bidra til å styrke digitalisering på legemiddelområdet.

Legemiddelområdet er komplisert og fragmentert med store samhandlings- og digitaliseringsbehov. Digitalisering på legemiddelområdet kan ikke løses av den enkelte aktør alene, men må løses gjennom samarbeid og koordinering.

– Plan for digitalisering på legemiddelområdet skal bidra til felles retning og en mer forutsigbar utvikling, sier Lucie Aunan, divisjonsdirektør for tjenesteutvikling i Direktoratet for e-helse. 

Planens mål- og tiltaksområder  

Plan for digitalisering på legemiddelområdet tar blant annet utgangspunkt i nasjonal e-helsestrategi for helse- og omsorgssektoren. Planen består av fire målområder og fem tiltaksområder. 

De fire målområdene, med tilhørende mål, utgjør en felles retning for digitalisering på legemiddelområdet: 

  • Målområde innbyggermedvirkning 
  • Målområde arbeidsprosesser 
  • Målområde data om legemiddelbruk 
  • Målområde samhandling 

De fem tiltaksområdene skal bidra til å nå målene, samt bidra til å nå målene i ny nasjonal e-helsestrategi: 

  • Pasientens legemiddelliste 
  • Digital legemiddelhåndtering i kommunal helse- og omsorgssektor 
  • Kritiske legemiddelreaksjoner 
  • Legemiddel grunndata 
  • Data om legemiddelbruk 

Planen er publisert i sin helhet på ehelse.no.

Forvaltning og videreutvikling av planen

– Selv om planen nå er publisert er ikke arbeidet ferdig. Helse- og omsorgssektoren er i kontinuerlig bevegelse og det pågår flere nasjonale initiativ som vil kunne medføre behov for oppdatering av planen, sier Aunan. 

Lucie Aunan ehelse.jpg
Lucie Aunan, divisjonsdirektør for tjenesteutvikling i Direktoratet for e-helse. Foto: Ingar Sørensen.

Det er store forventninger til at digitalisering skal bidra til effektiv og trygg legemiddelbruk, men det kan også oppstå utilsiktede effekter. Det er behov for å sammenstille kunnskap og erfaringer samt stimulere til forskning ved digitalisering på legemiddelområdet. 

– Direktoratet for e-helse er en av aktørene som vil følge med på og analysere utviklingstrekk ved digitalisering på legemiddelområdet. Vi vil jobbe med å utvikle indikatorer og nøkkeltall for å kunne følge med på måloppnåelse og fremdrift på tiltaksområdene. 

Bred støtte i helse- og omsorgssektoren 

Planen ble sendt på høring 22. september 2022. Direktoratet mottok høringssvar fra over femti aktører. 

– Ut fra høringssvarene ser vi at det er bred støtte til planen. Digitalisering på legemiddelområdet er viktig for aktørene og ønskes høyt prioritert. Vi ønsker å takke alle som har sendt inn høringssvar. Innspillene ga oss et svært godt grunnlag for å forbedre og ferdigstille planen.

Høringssvarene bidro til tydeliggjøring av mål- og tiltaksområdene i planen. Det gjelder også sammenhengen med nasjonal e-helsestrategi og hvordan planen skal følges opp. 

– Planen vil bli fulgt opp i nasjonal rådsmodell og vi ser fram til fortsatt tett og forpliktende samarbeid med aktørene avslutter Aunan.