Hopp til hovedinnhold

Direktoratet for e-helse blir en del av Helsedirektoratet

Fra 01.01.2024 er vi en del av Helsedirektoratet. Frem til juni vil vi jobbe med å overføre innholdet på denne siden til helsedirektoratet.no. Les mer om sammenslåingen her.

Nasjonal e-helsestrategi for helse- og omsorgssektoren

Sammen om helhetlige, trygge og nyskapende tjenester som fremmer helse og mestring.

Nasjonal e-helsestrategi er helse- og omsorgssektorens felles strategi for digitalisering, og skal bidra til felles overordnede prioriteringer og økt gjennomføringsevne på e-helseområdet i Norge.

Det er prioritert fem strategiske mål som representerer satsingsområdene som sektoren skal jobbe sammen om frem mot 2030.

Les Mariann Hornnes og Rune Simensens introduksjon til strategien her.

Plan for realisering av nasjonal e-helsestrategi

Plan for realisering består av veikart som viser aktiviteter for å nå målene og indikatorer som viser forventet måloppnåelse.

Hva gjøres for å oppnå målene i strategien?

Veikart for nasjonal e-helsestrategi

Veikartet viser aktivitetene som gjøres i sektoren for å nå målene i den nasjonale e-helsestrategien.

Strategiske e-helseindikatorer

E-helseindikatorene er indikatorer for strategien, som viser hvordan vi skal nå målene.

Om Nasjonal e-helsestrategi

Forslag til nasjonal e-helsestrategi for helse- og omsorgsektoren ble sendt på åpen høring 31. mai 2022 og hadde frist 1. oktober 2022. Du finner mer informasjon om høringen og en oppsummering av høringssvarene på ehelse.no.

Last ned strategidokumentene